måndag 24 oktober 2011

Har varit på minsemester i Toscana. Helt underbart 22 grader och strålande solsken varje dag. Vi kom därifrån i rätt tid för nu regnar det oavbrutet med stora översvämningar. Toscana har ett underbart landskap. Böljande kullar som nu står i guldgult och rött. Vinskörden är nyligen avslutad och nu vidtar olivskörden. En levande landsbygd utan tvivel med vackra stenhus.Vi träffade både vin- och olivbönder som generöst bjöd på sina produkter. Vi vverkade säkert 120 mil under dessa dagar. Ett besök i Florens ingick också. Det är fortfarande få som behärskar enegelska men det hindrar inte dem från attt konversera. Trots att mina kunskaper i italienska är zero så går det faktiskt att kommunicera och förstå varandra.
En fördom om italienere blev dock besannad. De kör som biltjuvar och det verkar som att alla tror att de är racerförare. Hastighetsbegränsningar behöver knappast sättas upp eftersom ingen, jag säger ingen, bryr sig om det. Kör man för sakta, enligt deras mening, så kör de upp ibaken på en och lägger sig på tutan.

I början av oktober bevistade jag dessutom SVs förbundsstämma i Norrköping. Det var en liten konstig känsla att sitta på läktarplats trots att jag aktivt deltagit i planeringen och förberedelserna. Det var trevligt att träffa många personer som jag träffat under de år jag jobbat inom SV. Men var fanns debatten? En tämligen lam tillställning där få åsikter bröts under stämmodebatten. Är det ett hälsotecken eller är det sjukdomstillstånd?

måndag 3 oktober 2011

Är socialt arbete i civila samhället dyrt?

Pressmeddelande från

Forum för Frivilligt Socialt Arbete - 2011-10-03 06:02

-          Det är fantastiskt att vi har fått tillgång till så mycket nya siffror om vår del av samhället, säger Anna Carlstedt, ordförande för Forum för Frivilligt Socialt Arbete. Men att sammanställa statistik över ett nytt område är alltid svårt, och ibland blir siffrorna svårtolkade. Det märks tydligt i SCB:s rapport!

SCB har haft regeringens uppdrag att samla statistik och ge oss alla en större kunskapsöversikt över det civila samhället. Myndigheten har använt känt material, och tolkat samman helheter och delar. Enligt myndigheten arbetar nästan 1000 organisationer inom fältet social trygghet. Den här delen av sektorn får årligen ca 25% av alla intäkter, under 2009 var det 30,7 miljarder. Dessa 1000 organisationer har därmed rimligen en stabil ekonomisk situation – kan man tänka. 

-          Rapporten beskriver att området kultur och rekreation – som inkluderar hela idrotten med nära 12000 organisationer - hade 21 miljarder av intäkterna 2009. Jämfört med det låter det verkligen som att organisationerna inom den sociala tryggheten av sektorn har en gräddfil, kommenterar Ludvig Sandberg, t.f. generalsekreterare för Forum för Frivilligt Socialt Arbete. 

Men, av de 1000 organisationerna inom social trygghet är 38 st. a-kassor, och dessa verksamheter hade 2009 över 27 miljarder av intäkterna i gruppen. A-kassorna är viktig verksamhet, och deras intäkter är rimliga. Men att gruppera dem tillsammans med övriga organisationer inom social trygghet blir fel, då det innebär att verksamheter som drivs av tex kvinnojourer, nykterhetsrörelse, barnrättsorganisationer, hemlöshetsarbete, ungdomsengagemang etc länkas hit. Dessa verksamheter delar i verkligheten på 3,7 miljarder per år.

SCB skriver att rapporten ska ses som ett underlag för fortsatt diskussion om vidareutveckling av statistik för det civila samhället. Det behövs, under lång tid framöver. Hur verksamheter grupperas och vilka siffror som kopplas till dem kommer att påverka förutsättningar och regelsystem.

-          De här verksamheterna inom social trygghet har inte stora resurser! SCB:s gruppering i rapporten riskerar att få oss alla att tolka verkligheten fel, avslutar Anna.


torsdag 29 september 2011

regeringsombildningen

För en vecka sedan spekulerade jag på denna blogg hur valet av Annie Lööf skulle påverka regeringsombildningen. Mina spekulationer visades sig gå in med 100 procent. Annie tar näringsministerposten, om än lite avskalad och Lena Ek blir miljöminister. Jag hade nog förväntat mig att Reinfeldt skulle passa på att göra en större regeringsombildning och inte bara centerstatsråden

tisdag 27 september 2011

Prisad kenyansk miljövän avliden

Nästan samma dag som jag får boken Den trebenta pallen som SV och Humanus gett ut med Pär Granstedt och Joe Frans som författare, nås jag av beskedet att Wangari Maathai avlidit, 71  gammal.Hon har fått Nobels fredspris och kommer från Kenya.
Varför denna koppling? Jo baksidestexten på boken som handlar om Afrikas utmaningar och Europas ansvar citeras Maathai som jämför Afrikas framtid med den traditionella afrikanska trebenta pallen.
Det första benet representerar det demokratiska fältet och mänskliga rättigheter, inklusive kvinnors och barns rättigheter, och vad hon kallar "miljörättigheter". Det andra benet symboliserar uthållig och ansvarsfull förvaltning av naturresurser både för dem som lever idag och för kommande generationer.
Det tredje benet står för vad hon kallade "fredskultur". Det handlar om sådant som rimlighet, respekt. medlidande, förlåtelse, och rättvisa.

Läs boken och få en  delvis ny syn på Afrika. Det finns hopp.......

söndag 25 september 2011

demokrati?

Nås av att medelandet att President Medvedev ödmjukt föreslog att Putin skulle bli nominerad som Rysslands president. Marionetter finns i tusentals men han tar priset.. Konstutionen förhindrade att Putin ställde upp en gång till 2008. Istället utsåg han den 13 år yngre och ständigt lojale vän Medvedev. och Putin klev ett steg tillbaka och blev premiärminister. I praktiken är det ändå Putin som styrt landet. Genom att han leder Enade Ryssland som har två tredjedelars majoritet i den ryska duman. När skall det rska folket göra en "arabisk vår" och se genom det skenheliga systemet som kallas "rysk demokrati"?

onsdag 21 september 2011

tappar alliansen pensionärerna?

Den stora väljargruppen - pensionärerna - fick i stort sett ingen framgång i regeringens budget. Enligt Sifo väljer allt fler att sluta stödja alliansen. Man skall inte underskatta pensionärskollektivet i nästa val. Välutbildade, röststarka och där tidigare preferenser av partival spelar mindre roll. Alliansens partier lever farligt.  Det är en stor grupp som motvarar 1,7 miljoner människor som är trötta på att regeringen prioriterar de som har arbete och struntar i de som varit med och byggt välfärden i Sverige. För min del hade en satsning på pensionärerna gått före en sänkning av momsen för restuarangnäringen. Ingen vet effekten av den sänkta momsen. Det är bara att hoppas att regeringen tänker om. Det finns en bred majoritet i riksdagen för att satsa på pensionärerna.

tisdag 20 september 2011

Vilka satsar regéringen på?


Ett torftigt och tillbakalutande attityd präglade Anders Borgs framträdande i dag när han presenterade regeringens budget. Är det en politiker med visioner som vi ser eller är det nationalekonomen som har skygglapparna på och betonar ANSVAR i var och varannan mening. Det senare är min uppfattning. Regeringen måste prestera bättre för att det skall bli en valframgång 2014.

Noterade att folkbildningsanslaget räknas upp med 1 PROCENT. Ynkligt och det visar att den uppräkning som folkbildningen fick med 400 miljoner 2007 snart är uppäten av kostnadsuppräkningarna i form av löner och andra kostnadsuppräkningar.

Regeringen säger sig värna om folkbildningen, men vad gör dom i realiteten?